Brzdy SHIMANO XTR M9020


Váha : 0,965 kg

Brzdy SHIMANO M9020

 

BL-M9020

Hydraulické brzdové páky pro Enduro/Trail

BR-M9020

Třmeny hydraulických brzd pro Enduro/Trail

 

• Brzdný účinek optimalizovaný pro Enduro/Trail

Nove provedeni Servo Wave s hladkým náběhem

• Zlepšena modulace a odezva

Vysoce tuhy třmen z Al slitiny

Krátká brzdová paka s ergonomickou polohou čepu

Nove složeni CFRP/Al slitina

Kratší volny zdvihu

• Vyspělé řízení odvodu tepla pro stabilní účinek i v

extremních podmínkách

Destičky ICE TECHNOLOGY s chladičem

Novy izolační povlak destiček

Izolované písty (GFRP)

• I-spec II

• Hmotnost: 360 g (sada pro přední kolo)

Kotouč SHIMANO XTR SM-RT99

Kotouč CENTER LOCK

• 3-vrstvy kotouč - nerez ocel / Al slitina / nerez ocel se

strukturou chladících žeber, zajišťuje efektivnější odvod

tepla

• Snížení teploty o 40°C oproti SMRT98

• Dvoudílné provedeni zvyšuje tuhost a snižuje hmotnost

(unašeč z Al slitiny a kotouč)

• Průměry 203/180/160/140mm

• Hmotnost: 118,1 g (160mm)

Technologie SHIMANO XTR M9020

 

MONO BODY

Pro dosaženi maximální pevnosti jsou kované brzdové

třmeny SHIMANO vytvořeny obráběním jediného, za

studena kovaného kusu materiálu. Třmeny, kované z

jediného kusu materiálu s dokonalým poměrem tuhosti a

hmotnosti, jsou součástí hydraulických brzdových systémů

s lineární odezvou. Lineární odezva rovna se vysoka

brzdná sila a dokonala ovladatelnost.

Využívá: BR-M9020

ICE TECHNOLOGY

Vadnuti kotouče nebo destiček, ke kterému může dojit

například při dlouhodobém brzděni při dlouhém sjezdu,

může negativně ovlivnit brzdné vlastnosti. Pro zaručeni

trvalých vlastnosti SHIMANO vyvinulo kotouče a destičky

ICE-TECHNOLOGY, využívající chladící technologii. Vrstveny

sendvičový kotouč se třemi platy - nerezová ocel, Al slitina,

nerezová ocel, zaručuje lepši vyzařování tepla a snižuje

povrchovou teplotu ze 400°C na 300°C. Brzdové destičky

jsou opatřeny chladícími výstupky. Vrstveny brzdový

kotouč a brzdové destičky s chladičem mají navíc delší

životnost, nižší hlučnost a náchylnost k vadnuti i nižší

hmotnost.Využívá: XTR/SAINT/DEORE XT/SLX

Destičky ICE TECHNOLOGY

Možnost polymerové nebo kovové směsi,

volitelné destičky s chladicími výstupky a

2-dílným nosným platem (chladič z Al

slitiny a nerez ocel) dále zlepšuji odvod tepla.

 

Kotouč ICE TECHNOLOGY

Sendvičové brzdové kotouče spolu s vrstvenými brzdovými

destičkami významně snižuji teplo vnikající v brzdovém

systému. Díky tomu je významně redukováno vadnuti a

brzdné vlastnosti jsou zachovány i v průběhu

dlouhých sjezdů. Přináší rovněž prodlouženi

životnosti destiček a výrazně snižuje hlučnost brzděni.

 

Špičkovy kotouč Freeza

ICE TECHNOLOGY

ICE TECHNOLOGIES SHIMANO

 

přináší špičkové sendvičové kotouče, využívající chladič

z Al slitiny pro zlepšeni odvodu tepla. Zvětšeni

vyzařovací plochy snižuje teplotu kotouče o 50°C.

Díky tomu se také o 20% zlepšuje odolnost proti

vadnuti a o 20% prodlužuje životnost destiček.

Využívá: SM-RT99

Pisty ICE TECHNOLOGY

Brzdové třmeny sad XTR, SAINT, XT, SLX, ZEE, DEORE

LX jsou vybaveny pisty ICE TECHNOLOGY pro dosaženi

optimálního poměru vysoké tuhosti, odvodu tepla a

minimální hmotnosti.

Zvětšené písty přenáší hydraulicky tlak přímo na

brzdové destičky. Použité keramické materiály brání

prostupu tepla pro dlouhodobě stabilní brzdné

vlastnosti a zaručuji vysoký brzdný výkon bez ztrát.

 

 

Hadička ICE TECHNOLOGY

Prodloužená koncovka s okem SM-BH90-SBLS zlepšuje

odvod tepla v místě, kde teplo přechazí ze třmenu do

hadičky

CENTERLOCK

Systém upevnění brzdového kotouče CENTER LOCK pomoci

drážkovaného spoje a pojistného kroužku zjednodušuje

montáž. Upínací systém CENTER LOCK ušetři množství

hodin práce zkrácením doby potřebné pro montáž i

demontáž. Spolehlivé upevněni na drážkováni zvyšuje

přesnost a tuhost a tím účinnost brzděni.

Free STROKE

Vzdálenost od rukojeti k pace lze přizpůsobit velikosti

rukou, způsobu jízdy, či individuálním potřebám jezdce.

Využívá : XTR/SAINT/DEORE XT/SLX/ALFINE

One Way BLEEDING

Jednocestné odvzdušněni' vzniklo pro snadné bránění

vniku vzduchu do hydraulického systému. Průběžné vedeni

kapaliny brání uvíznutí vzduchových bublin v brzdovém

systému.

Jednocestné odvzdušňováni s nálevkou pro minerální olej

umožňuje snadné a čisté odvzdušněni systému.

Využívá: XTR/SAINT/DEORE XT/SLX/ZEE/DEORE LX/

DEORE/ALFINE/BR-M447/BR-M446/BR-M395

SERVO WAVE ACTION

Při stisku brzdové paky Servo Wave je počáteční chod

brzdových destiček rychlejší, takže stačí menši zdvih pro

dosaženi kontaktu s kotoučem.

V tomto momentě začne výrazně narůstat silový poměr,

zbývající větší zdvih paky lze využit pro vytvořeni větší

brzdné sily s vyšší citlivosti.

Využívá: XTR/SAINT/DEORE XT/SLX/ZEE/DEORE LX/DEORE

Špičkové brzdné vlastnosti pro všechna

odvětvi cyklistiky

Koncepce brzdových systémů SHIMANO

Brzdový systém volte podle oblasti zamyšleného použiti a vyspělosti jezdce

SHIMANO nabízí řadu brzdových systémů v závislosti na oblasti použiti a schopnostech jezdce.

Doporučujeme konzultovat volbu vhodného brzdového systému SHIMANO s prodejcem nebo

dodavatelem. Pro požitek a bezpečí při jízdě je velice důležité zvolit brzdový systém SHIMANO,

odpovídající vyspělosti jezdce a oblasti použiti. SHIMANO pracuje intenzivně na dosaženi nejvyšší

úrovně brzdných vlastnosti pro širokou škálu cyklistických odvětvi, počínaje příležitostnými

rekreačními vyjížďkami a konče zavodni silniční a MTB cyklistikou. Brzdné vlastnosti se však

mohou lišit i v závislosti na hmotnosti jezdce a velikosti rukou. Je proto nezbytné věnovat

pozornost volbě vhodného systému.

Vývoj brzdových systémů SHIMANO

SHIMANO vyvíjí vysoce účinné a přesně reagující brzdové systémy určené pro vyspěle silniční a

MTB závodníky. V nabídce jsou však i brzdové systémy SHIMANO se snadným ovládáním, určené

méně zkušeným a příležitostným jezdcům pro oblast rekreačních jízd. Je velice důležité pomoci

zákazníkům vybrat brzdový systém SHIMANO , odpovídající úrovni dovednosti a oblasti

zamyšleného použiti.

Sportovní brzdové systémy pro vyspěle cyklisty

SHIMANO vyvinulo brzdové systémy s přímým tahem, které zkušeným jezdcům poskytuji vysokou

brzdnou silu. Brzdové systémy s přímým tahem, SHIMANO M SYSTEM s univerzálními brzdovými

špalíky, používaný na V-BRZDACH SHIMANO, známých vysokou, avšak ovladatelnou a stabilní

brzdnou silou, jsou navržené pro horská kola. Tyto systémy nabízí vysokou brzdnou silu za

jakýchkoli podmínek, za sucha i mokra.

Snadno ovladatelné brzdové systémy SHIMANO pro méně zkušené a

příležitostné jezdce

Pro začátečníky, méně zkušené a příležitostné jezdce nabízí SHIMANO snadno ovladatelné

brzdové systémy, využívající modulátor účinku přední brzdy. V těchto systémech se V-BRZDY,

mechanické kotoučové či válečkové brzdy ovládají 4-prstovými brzdovými pakami. Modulátor

účinku umožňuje snadné a pohodlné brzděni díky pohlcování nadbytečné brzdné sily z brzdové

paky.

Různé brzdné vlastnosti pro různé druhy cyklistiky

Vhodnost brzdového systému SHIMANO konzultujte s prodejcem v závislosti na zamyšlené oblasti

použiti a vyspělosti jezdce. Za spolehlivou funkci jízdního kola odpovídá jezdec, což zahrnuje i

volbu brzdového systému s přiměřenými vlastnostmi a účinnosti.

Nové SHIMANO XTR M9000

Nová sada XTR M9000 je nejvyspělejší sada XTR komponentů a zapletených kol pro MTB, která doposud vznikla. Se zcela novou sadou XTR,

dodávanou jak v závodním provedení, tak v provedení optimalizovaném pro jezdce terénních stezek - Trailů, SHIMANO zúročuje 22 let v čele

vývoje a produkce nejdokonalejších sad komponentů horských kol.

XTR, inspirováno širokým záběrem a schopnostmi dnešních jezdců a prostředí, kterému čelí, přináší zdokonalená a důkladně otestovaná

konstrukční řešení pro životní jízdy.

HORSKÁ KOLA

Vynikající vlastnosti přinášející požitek z jízdy na silnici i v terénu

Při rychlém sjezdu lesní stezkou nemůžete přemýšlet o tom, jestli vaše jízdní kolo takovou jízdu snese. Komponenty horských kol

navrhujeme tak, aby bez ustání a okamžitě plnily to, co od nich požadujete. Komponenty SHIMANO vytvářejí účinnější vazbu jezdce a

kola, která šetří potřebnou energii. Vytváříme ji přesnými řadícími systémy s minimální ovládací silou a brzdovými systémy s mimořádnou

účinností a jemným dávkováním. Použitím komponentů, které pro vás spolehlivě pracují, se můžete více soustředit na to podstatné -

jízdu na bicyklu.